logo_white

KARTA OBSERWACJI / OBSERVATION CARD

Karta obserwacji służy do szybkiego zaraportowania obserwacji dotyczących bezpieczeństwa pracy. Pamiętaj, że zaistniały wypadek należy zawsze zgłosić do bezpośredniego przełożonego i/lub HSE Officera! / The observation card is used to quickly report your observations on workplace safety. Remember that an accident should always be reported to your immediate supervisor and/or HSE Officer immidiately !